Logo of the Department ☞ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ರವರ 114ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ 130ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿ: 14.03.2021 ರಿಂದ
ದಿ: 14.04.2021 ರ ವರೆಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು “ಪರಿವರ್ತನಾ ತಿಂಗಳು” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

☞ ದಿನಾಂಕ: 05.04.2021 ರಂದು ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ರವರ 114ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
 • Donate support volunteer
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • Official Launhing of Farmers' Portal
 • Sticky and Purple Rice of Karnataka
 • Celebrate Amor with Karnataka's Strawberry
 • Karnataka Products
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea
 • A Certified Organic Tea

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು