Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
3 Bangalore (U) 6 6 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
12 DakshinaKannada 14 14 100
14 Dharwad 4 4 100
15 Gadag 7 7 100
17 Hassan 4 4 100
19 Kolar 7 7 100
20 Koppal 16 16 100
22 Mandya 1 1 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
5 Bellary 27 26 96
23 Mysore 23 22 95
24 Raichur 22 21 95
11 Chitradurga 16 15 93
4 Belgaum 14 13 92
13 Davanagere 12 11 91
6 Bidar 8 7 87
9 Chikkaballapura 8 7 87
27 Tumkur 14 12 85
28 Udupi 13 11 84
21 Madikeri 10 8 80
29 UttaraKannada 4 3 75
30 Yadgiri 8 6 75
16 Gulbarga 11 8 72
18 Haveri 15 8 53
  Grand Total 297 270 90.91

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 150 173 0 0
2 Bangalore (R) 50 51 0 0
3 Bangalore (U) 480 283 0 0
4 Belgaum 950 915 0 0
5 Bellary 2123 3068 0 0
6 Bidar 425 309 0 0
7 Bijapur 175 245 0 0
8 ChamarajaNagar 590 500 0 0
9 Chikkaballapura 548 831 0 0
10 Chikmagalore 550 447 0 0
11 Chitradurga 1308 1166 0 0
12 DakshinaKannada 842 716 0 0
13 Davanagere 850 1097 0 0
14 Dharwad 341 255 0 0
15 Gadag 450 199 0 0
16 Gulbarga 702 312 0 0
17 Hassan 150 128 0 0
18 Haveri 1125 515 0 0
19 Kolar 720 251 0 0
20 Koppal 1328 1661 0 0
21 Madikeri 608 228 0 0
22 Mandya 60 34 0 0
23 Mysore 1342 1102 0 0
24 Raichur 1860 3529 0 0
25 Ramanagar 250 61 0 0
26 Shimoga 270 102 0 0
27 Tumkur 1076 1144 0 0
28 Udupi 1100 430 0 0
29 UttaraKannada 250 71 0 0
30 Yadgiri 310 346 0 0
  Grand Total 20983 20169 0 0