Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
12 DakshinaKannada 14 14 100
14 Dharwad 4 4 100
15 Gadag 7 7 100
17 Hassan 4 4 100
19 Kolar 7 7 100
22 Mandya 1 1 100
24 Raichur 21 21 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 2 2 100
23 Mysore 26 25 96
5 Bellary 27 26 96
11 Chitradurga 17 16 94
20 Koppal 17 16 94
4 Belgaum 14 13 92
13 Davanagere 12 11 91
9 Chikkaballapura 8 7 87
3 Bangalore (U) 7 6 85
27 Tumkur 14 12 85
28 Udupi 14 12 85
21 Madikeri 11 9 81
16 Gulbarga 13 10 76
6 Bidar 8 6 75
29 UttaraKannada 4 3 75
30 Yadgiri 8 6 75
7 Bijapur 3 2 66
18 Haveri 16 9 56
2 Bangalore (R) 2 1 50
  Grand Total 307 276 89.9

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 150 183 0 0
2 Bangalore (R) 150 59 0 0
3 Bangalore (U) 580 239 0 0
4 Belgaum 950 941 0 0
5 Bellary 2123 3563 0 0
6 Bidar 425 321 0 0
7 Bijapur 275 306 0 0
8 ChamarajaNagar 590 550 0 0
9 Chikkaballapura 548 753 0 0
10 Chikmagalore 550 470 0 0
11 Chitradurga 1308 1488 0 0
12 DakshinaKannada 842 805 0 0
13 Davanagere 850 1249 0 0
14 Dharwad 341 223 0 0
15 Gadag 450 224 0 0
16 Gulbarga 762 329 0 0
17 Hassan 150 157 0 0
18 Haveri 1200 587 0 0
19 Kolar 720 245 0 0
20 Koppal 1403 1678 0 0
21 Madikeri 658 175 0 0
22 Mandya 60 24 0 0
23 Mysore 1642 1543 0 0
24 Raichur 1810 4632 0 0
25 Ramanagar 250 94 0 0
26 Shimoga 150 92 0 0
27 Tumkur 1076 1235 0 0
28 Udupi 1200 413 0 0
29 UttaraKannada 250 75 0 0
30 Yadgiri 310 363 0 0
  Grand Total 21773 23016 0 0