ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ / Online Application For UPSC Coaching- 2023-24
HOME
This option is only for registered Applicants!
SSLC Registration No.
Date of Birth(dd/MM/YYYY)
 
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By SWD, PETC