ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ / Online Application For UPSC Coaching- 2021-22
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ / Last Date for Online Application is 30/09/2021

Candidates who have already applied in the month of december 2020 need not apply again. But will have to appear for the Entrance Examination Compulsorily.

ಸೂಚನಾ ಬೋರ್ಡ್ / Notice Board

ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions

ಅಧಿಸೂಚನೆ / Notification

ವಸತಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Residential School Student Confirmation Letter Format

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ / Hostel Student Confirmation Letter Format

ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅರ್ಜಿ / Online Application

ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ / Reprint Acknowledgementwledgement

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು / Statistics

ಇಲಾಖೆ ಲಾಗಿನ್ / Department Login

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಮಯ / HELPLINE TIMINGS : 10:30 am To 5:30 pm
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ / Helpline Number : 080-22207784, 9008400078,080-22634300
ಇಮೇಲ್ / Email : swdpetc2011@gmail.com
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By SWD, PETC