ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : MYSORE
 Financial Year:2223 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
HEGGADADEVANKOTE 330 315 14 1
HUNSUR 316 268 48 0
KRISHNARAJANAGARA 142 126 16 0
MYSORE 4118 3258 859 1
NANJANGUD 397 346 51 0
PIRIYAPATNA 110 103 7 0
T NARASIPURA 365 334 31 0
TOTAL 5778 4750 1026 2