ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : MANDYA
 Financial Year:2223 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
KRISHNARAJPETE 150 117 33 0
MADDUR 306 264 42 0
MALAVALLI 189 176 13 0
MANDYA 672 572 100 0
NAGAMANGALA 136 94 42 0
PANDAVAPURA 105 91 14 0
SRIRANGAPATNA 98 66 32 0
TOTAL 1656 1380 276 0