ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : BAGALAKOTE
 Financial Year:2223 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
BADAMI 198 177 21 0
BAGALKOT 771 660 111 0
BILAGI 155 143 12 0
HUNAGUND 258 218 40 0
JAMAKHANDI 769 700 69 0
MUDHOL 422 378 44 0
TOTAL 2573 2276 297 0