ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : TUMKUR
 Financial Year:2223 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
CHIKKANYAKANAHALLI 102 90 11 1
GUBBI 112 80 30 2
KORATAGERE 88 72 16 0
KUNIGAL 98 78 18 2
MADHUGIRI 153 110 28 15
PAVAGADA 88 68 19 1
SIRA 262 228 30 4
TIPTUR 221 179 38 4
TUMKUR 1204 893 249 62
TURUVEKERE 64 42 20 2
TOTAL 2392 1840 459 93