ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : TUMKUR
 Financial Year:2122 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
CHIKKANYAKANAHALLI 127 119 7 1
GUBBI 160 132 22 6
KORATAGERE 167 153 14 0
KUNIGAL 124 104 17 3
MADHUGIRI 258 204 38 16
PAVAGADA 243 211 21 11
SIRA 345 319 24 2
TIPTUR 335 268 60 7
TUMKUR 1870 1368 419 83
TURUVEKERE 98 71 24 3
TOTAL 3727 2949 646 132