ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ PRIZE MONEY FOR COMPLETE COURSE IN FIRST ATTEMPT FIRST CLASS SC/ST STUDENTS
Talukwise Statistics
District : BELGAUM
 Financial Year:2122 Category:1
TALUK NAMETOTAL RECEIVED APPLICATIONSTOTAL APPROVED APPLICATIONSTOTAL REJECTED APPLICATIONSTOTAL PENDING APPLICATIONS
ATHNI 599 547 36 16
BELGAUM 1141 953 181 7
CHIKODI 862 746 112 4
GOKAK 656 575 68 13
HUKERI 397 360 30 7
KHANAPUR 49 40 9 0
PARASGAD 129 117 12 0
RAMDURG 253 246 7 0
RAYBAG 658 604 41 13
SAMPGAON 216 193 22 1
TOTAL 4960 4381 518 61