ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಥ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ


ಸೂಚನೆಗಳು:

☞ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

☞ SC ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ (ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 17-03-2023 ಸಂಜೆ 05:00 ಗಂಟೆ)

ಸೂಚನಾ ಬೋರ್ಡ್