ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ / PRE-EXAMINATION TRAINING CENTRE
ಗ್ರೂಪ್ "ಎ / ಬಿ / ಸಿ" (ಪಿಎಸ್ಐ / ಪಿಡಿಒ / ಎಫ್.ಡಿ.ಎ / ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
ONLINE APPLICATION FOR GROUP "C" POSTS (PSI / PDO / FDA / Hostel Warden & Others) COACHING -
2021-22
LOGIN
Home
User ID
Password
 

Enter Text Displayed in the Captcha *
Technical Guidance By NIC, Data Owned and Maintained By SWD, PETC