header

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದಗಳ ನೌಕರರ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011-ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ)ದಿನಾಂಕ:1-1-17

1

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

2

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿ/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರೇಡ್-1)

3

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದರ್ಜೆ 2

4

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

5

ಹಿರಿಯ ವಾರ್ಡನ್

6

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

7-1

ವಾರ್ಡನ್ ಭಾಗ-1

7-2

ವಾರ್ಡನ್ ಭಾಗ-2

8

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

9

ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

10

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

11

ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

12

ಕ್ಲರ್ಕ ಕಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್

13

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

14

ಜೂನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್

15

ಸಂಚಾಲಕಿ

16

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕರು

17

ಚಾಲಕರು

18

ಜವಾನರು (ಆಯ್ಕೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ)

19

ಅಡುಗೆಯವರು (SSLC ಉತ್ತೀರ್ಣ)

20

ಅಡುಗೆಯವರು