Logo of the Department

Scholarship Related Please Contact Helpline:08022340956/9480843005/9008400078/08022634300.

ಡಾ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ ಭಾ ಆ ಸೆ

ಆಯುಕ್ತರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿಳಾಸ: 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಇ-ಮೇಲ್:comr.sw@gmail.com

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353759

ಇ-ಮೇಲ್:addminswd1@gmail.com

ಶ್ರೀ ಪಿ. ನಾಗೇಶ್

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ),

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843232

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22340966

ಇ-ಮೇಲ್:addev.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಎಂ.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಕೋಶ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9449093550

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353762

ಇ-ಮೇಲ್:addtldirector.rec@gmail.com

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗಣ್ಣವರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843006

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353758

ಇ-ಮೇಲ್:jd.admnsw@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸಾಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843006

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 222353758

ಇ-ಮೇಲ್:jdinfraswd@gmail.com

ಡಾ: ಜಿ.ಪಿ ದೇವರಾಜ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿಕ್ಷಣ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843007

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22254071

ಇ-ಮೇಲ್:jd.edn.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗಣ್ಣವರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ.ಜಾ.ಉ.ಯೋ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9880107615

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 222353758

ಇ-ಮೇಲ್:jd.scsp.sw@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಟಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9448566988

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353760

ಇ-ಮೇಲ್:jdinfraswd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್-

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮನ್ವಯ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9880616436

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

ಇ-ಮೇಲ್:swdcoordination@gmail.com

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗಣ್ಣವರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843009

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22250597

ಇ-ಮೇಲ್:ddadmnswd@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಬಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ.ಜಾ.ಉ.ಯೋ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843009

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:080 22250597

ಇ-ಮೇಲ್:dd.scsp.swd.@gmail.com

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843229

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22253784

ಇ-ಮೇಲ್:cao.swd@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿಕ್ಷಣ),
Sಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843010

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

Email:dd.edn.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ.ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843014

:080 22353761

ಇ-ಮೇಲ್:ad.rsu.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ.ಆರ್.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಕೋಶ),
Sಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843013

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

Email:jd.rec.swd17@g mail.com

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ/ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 948084843019/9980933955

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22240448

ಇ-ಮೇಲ್:dswourban@gmail.com

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಎನ್.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843020/9731040658

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22240483

ಇ-ಮೇಲ್:dswoblorerural@gmail.com

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪೋತದಾರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843021/9741746273

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08354 235526

ಇ-ಮೇಲ್:dswobagalkot@gmail.com

ಬೆಳಗಾವಿ

ಡಾ: ಉಮಾ ಸಾಲಿಗೌಡರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843022/9740379500

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:0831 2407245

ಇ-ಮೇಲ್:dsw.bgm@gmail.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ರಾಜಪ್ಪ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843023/9008356562

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08392 267932

ಇ-ಮೇಲ್:dswobellary@gmail.com

ಬೀದರ್

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843024/9632139251

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08482 233147

ಇ-ಮೇಲ್:bdr_dswo@yahoo.com

ಬಿಜಾಪುರ

ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843025

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08352 276124

ಇ-ಮೇಲ್:dswovjp@gmail.com

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843090

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08226 222855

ಇ-ಮೇಲ್:dswochanagards@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಶ್ರೀ ತೇಜ್ ಆನಂದ ರೆಡ್ಡಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843027/9900007027

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08156 277116

ಇ-ಮೇಲ್:dswocbpur@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843028/9886068126

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08262 220780

ಇ-ಮೇಲ್:dswo.ckm@gmail.com

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಅವೀನ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843029/9620575837

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08194 222937

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdcta@gmail.com

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಎಸ್.ಬಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843030/9902198300

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22253784

ಇ-ಮೇಲ್:ddswmng@gmail.com

ದಾವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಂ. ಕುಂಬಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843031/8277046824

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08192 231782

ಇ-ಮೇಲ್:dswodvg@rediffmail.com

ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನ್ ಆರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843032/9731971388

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08362447201

ಇ-ಮೇಲ್:dswo.dharwad@gmail.com

ಗದಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರಗಪ್ಪನವರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843033/9964781504

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08372231828

ಇ-ಮೇಲ್:dswogadag@gmail.com

ಕಲಬುರಗಿ

ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾ ಬಕಷ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843034/9964182077

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08472278621

ಇ-ಮೇಲ್:dswoglb@gmail.com

ಹಾಸನ

ಶ್ರೀ ಡಾ: ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843035/9900239890

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:081722689600

ಇ-ಮೇಲ್:dswohassan@gmail.com

ಹಾವೇರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಬಿ.ವಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843036/7899782677

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08375249292

ಇ-ಮೇಲ್:dswohvri-ka@nic.in

ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಸಿ.ಆರ್.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843037/7760221461

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08272225531

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdkodagu@gmai.com

ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ(I/C)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843038/9916002929

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08152240073

ಇ-ಮೇಲ್:dswklr@rediffmail.com

ಕೊಪ್ಪಳ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಬಲಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843039/9481099256

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08152240073

ಇ-ಮೇಲ್:dswo_koppal@yahoo.in

ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843040/9880493927

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08232220772

ಇ-ಮೇಲ್:dswomandya@gmail.com

ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಎನ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843041/9663382658

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08212344661

ಇ-ಮೇಲ್:dswomysore9@gmail.com

ರಾಯಚೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಚ್ ಸತೀಶ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843042/9880616436

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08532231091

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdraichur@gmail.com

ರಾಮನಗರ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843043/9986299432

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08027273003

ಇ-ಮೇಲ್:dswormgm12@gmail.com

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843044/9916934454

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08182249241

ಇ-ಮೇಲ್:dswsmg@gmail.com

ತುಮಕೂರು

ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843045/9448184138

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08162278132

ಇ-ಮೇಲ್:tumkur.dswo@gmail.com

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಸಾಗರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843046/9632734123

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

ಇ-ಮೇಲ್:ddswudp@gmail.com

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಸ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843047/9483886886

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08382226514

ಇ-ಮೇಲ್:ddswo.karwar@gmail.com

ಯಾದಗಿರಿ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843048/9449242142

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08473253741

ಇ-ಮೇಲ್:dswoyadgiri@gmail.com