header

onlineapplication
ನೋಂದಣಿ ದೂರುಗಳು 24/7 ಸಹಾಯವಾಣಿe:9008400078
ನಿಯಂತ್ರಣ :08022634300 ಪಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಒ : 080-22207784
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಸುದ್ದಿ & ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ,ಐಎಎಸ್
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಕಇ,ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಶ್,ಐಪಿಎಸ್
ಆಯುಕ್ತರು ಸಕಇ,
ಕರ್ನಾಟಕ.

ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ: ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.